Innstramming på bruk av bompenger

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsminister Jon Georg Dale har besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger.