– Sammen skal vi komme oss gjennom dette

Formannskapet i Kvinesdal er imponert over innbyggerne sine.