Gå til sidens hovedinnhold

Sammenslåinger kan bli reversert

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

ÅTTE ÅR med borgerlig regjering har blant annet skapt færre kommuner og fylkeskommuner. Kommunereformen som førte til naboprat og senere kommunesammenslåing har redusert antall kommuner betraktelig. Også antall fylker har skrumpet fra 19 til 11. Men det ulmer i både kommuner og fylker. Mange vil reversere sammenslåingene. Det gjelder først og fremst en del av fylkessammenslåingene, men også noen av kommunesammenslåingene.

VI HAR fra denne plass talt varmt for sammenslåing av kommuner, men ser i ettertid at det må være basert på frivillighet og et gjensidig ønske. Tvangssammenslåing fører sjelden noe godt med seg. Og i iveren etter å slå sammen kommuner og fylkeskommuner, har vi fått de underligste sammenslutninger. Det er egentlig nok å se på Nye Lyngdal kommune som består av gamle Audnedal og Lyngdal. Det var kommuner som ikke naturlig grenset til hverandre, men som likevel ble til en ny kommune.

LENGER ØST har Kristiansand slukt mindre omkringliggende kommuner. En av dem er Søgne som angrer bittert på at de gikk inn i en storkommune. I motsetning til i tilfelle Lyngdal-Audnedal, er det stor folkelig motstand i Søgne og sterke krefter som vil reversere. Den samme iver etter å reversere er det ikke i forhold til et felles Agder-fylke. Det var en sammenslåing som var mer eller mindre overmoden.

MEN DET er ikke tilfelle andre steder i landet. Viken fylke er en mastodont og en fullstendig unaturlig sammenslutning som det er stor iver for å oppløse dersom det blir et annet stortingsflertall en dagens. Det samme gjelder Troms og Finnmark, der toneangivende politikere både fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet taler varmt for en hurtig skilsmisse, dersom lokalbefolkningen vil det. Også i Vestland fylke er det sterke krefter som arbeider for at Hordaland og Sogn og Fjordane skal gå hver til sitt.

IVEREN ETTER sammenslåing har kostet dyrt både for kommuner og fylkeskommuner. Utregninger NRK har gjort viser at det har kostet skattebetalerne om lag en halv milliard kroner å redusere fra 19 fylker til 11. Også kommunesammenslåingene har vært kostbare, uten at vi kjenner prisen. Det store spørsmålet er om et eventuelt nytt stortingsflertall og en eventuell ny regjering kommer til å gjøre alvor av reverseringen – eller om motet svikter når det virkelig gjelder.