Statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) innledet med en liten historie om det å bli en urban familie...