Sheep O'hoi – her reddes sauene fra Glomma

Brannvesenets innsats reddet 13 sauer fra å bli tatt fra flommen på Årnes.