Saudland ber Knut Arild Hareide punge ut for trafikksikkerhet-prosjekt i Kvinesdal

– Undertegnede er overbevist om at «Be careful» har hatt en trafikksikkerhetsskjerpende effekt.