Flekkefjord Arbeiderparti valgte på sitt årsmøte Omar Schevik til ny leder. Med seg i styret får han Sigurd Tobiassen (nestleder/kasserer), Reinert Botten (sekretær), Muhammad Baqi (medlemsansvarlig), Sissel K. Løvik (styremedlem), Joe Rusi (styremedlem), Ingrid Lian (styremedlem), Marit Haugland Feed (styremedlem) og Anne Bystadhagen som første vara.

I tillegg møter Svein Hobbesland fast som gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret

På medlemsmøte 28. mars ble det også valgt program- og nominasjonskomiteer og de fikk følgende sammensetning:

Programkomité: Omar Schevik (Leder), Ingrid Lian, Joe Rusi, Sissel Karin Løvik, Thom Åge Klungland og Olaug Hallgren.

Nominasjonskomité: Reinert Botten (Leder), Anne Bystadhagen, Marit Haugland Feed, Svein Hobbesland og Sigurd Tobiassen.