Gå til sidens hovedinnhold

Se bystyremøte direkte

Torsdag kveld holder bystyret i Flekkefjord sitt siste møte før sommerferien. Her kan du se møtet direkte

Saker til behandling på dagens møte er:

  • Årsregnskap med årsberetning 2020
  • Virksomhetsrapport - 1.tertial 2021
  • Covid 19 - kompensasjonsordning for lokale virksomheter
  • Flekkefjord kommunes næringsfond. Behandling av innkomne søknader våren 2021
  • Detaljregulering for Holmen - Gåsehalsen, gnr.32 bnr.7 m.fl., Abelnes
  • Detaljregulering for Vakseberget, gnr. 26 bnr. 108, Rasvåg
  • Klage/reguleringsendring angående Områderegulering for Hummerås, gnr. 26 bnr. 1 m.fl., Hidra
  • Innsigelse til Områderegulering for Hummerås, gnr. 26 bnr. 1 m.fl., Hidra
  • Avløpsanlegg i Reinferdalen og Kongshavn
  • Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune