Gå til sidens hovedinnhold

Se bystyremøte direkte

Fra klokken 18 i dag torsdag 17. september sender vi bystyremøte i Flekkefjord direkte.

Det er mange saker til behandling på kveldens møte. Her er sakslisten:

 • Revidert selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
 • Detaljregulering for Stampen
 • Planstrategi for Flekkefjord 2020-2024
 • Melding om flytting - fritak fra politiske verv i bystyret og utvalg for skog og landbruk
 • Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder - Kjellnes og Hågåsen
 • Selskapsavtale konsesjonskraft IKS 2020-2029
 • Klage på anleggskonsesjon for Skorveheia vindkraftverk, Flekkefjord kommune, og ekspropriasjonstillatelse for nettilknytningen ved Midtfjellse samt anmodning om utsatt iverksetting av konsesjonsvedtaket
 • Høringsinnspill til besøksstrategi for Flekkefjord landskapsvernområde
 • Søknader til Flekkefjord kommunes næringsfond høsten 2020
 • Justert selskapsavtale for Vest-Agder-museet
 • Utvidelse av budsjett Flekkefjord Sparebank arena
 • Reglement for eldrerådet i Flekkefjord kommune
 • Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse i Flekkefjord kommune
 • Attestasjonsuttalelse - Finansforvaltningen
 • Kontrollutvalgets forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023
 • Kontrollutvalgets forslag til Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023