Gå til sidens hovedinnhold

Se bystyremøtet direkte

Her kan du følge kveldens bystyremøte i Flekkefjord direkte.

Bystyremøtet holdes i Flekkefjord kultursenter Spira fra klokken 19.00

Forvaltningsrevisor Ida Jordal skal holde en orientering før bystyret starter på sakskartet:

Det er også en referatsak til orientering om strategi for legetjenesten

Les også

Omsorgsboom de neste 10 år: Trenger tiltak som koster over 35 mill. pr. år og investeringer for 160 mill. kroner

Les også

Foreslår kommunalt legesenter: – Vi må gjøre noe med fastlegekrisen

Saker til behandling er:

  • Lokal forskrift om båndtvang for hund, Flekkefjord kommune

Les også

Politiet skeptisk, men nå foreslås båndtvang hele året av hensyn til beitedyr langs Flekkefjord-kysten

  • Covid-19 kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 3 runde.

Les også

Politikerne skal dele ut en ny koronamillion til lokalt næringsliv: Se hvem og hvor mye de kan få

  • Virksomhetsrapport - 2. tertial 2021

Les også

Nye gode tall: Kan jekke opp forventet overskudd enda et lite hakk

  • Kontrollutvalgets forslag til rapport forvaltningsrevisjon - forebygging av korrupsjon og kapasitet i byggesaksavdelingen

Les også

Byggesaker i Flekkefjord: – Kommunen har droppet tilsyn, og oppfølging av ulovlig bygging

Les også

Forlot kontrollutvalget etter uenighet om habilitet