Norske husholdninger har aldri kastet så mye søppel som de gjorde koronaåret 2020. Med 449 kilo per innbygger ble det satt ny rekord.

I 2020 kastet nordmenn til sammen 2.418.000 tonn søppel, en økning på 6 prosent fra året før. Det betyr at nordmenn kastet rundt 449 kilo søppel hver. Det er det høyeste noensinne, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Lokalt var antall kilo pr. husstand slik i 2020:

  • Flekkefjord: 430,6 kg.
  • Sirdal: 430,7 kg.
  • Kvinesdal: 430,4 kg.
  • Lund: 430,3 kg.
  • Sokndal: 443,8 kg.
  • Lyngdal: 381,8 kg.
  • Farsund: 381,9 kg.

De største endringene var i farlige avfall, som økte med 24 prosent eller 18.000 tonn totalt, tett etterfulgt av plast, som økte med 12 prosent eller 6.000 tonn. Det var også en markant økning i treavfall, hageavfall og metal.

Men avfallsøkningen har ikke ført til større grad av materialgjenvinning.

I fjor var delen av husholdningsavfallet som blir brukt til materialgjenvinning, inkludert biologisk behandling, til tross for den markante økningen, det samme som i 2019. Det betyr at Norge ikke klarte EU-målet om 50 prosent materialgjenvinning for husholdningsavfall innen 2020.

Det er likevel mulig at koronapandemien er den største grunnen til forbruk- og søppeløkningen, ifølge SSB.