Se, det ble lys – på turveien!

Nå kan folket i Åna spasere i lyssatte omgivelser på turveien fra Åna-Sira til Lundevann.