Her er oversikten over hvilke saker som er på dagsordenen i torsdagens møte i formannskapet i Sirdal:

 • Protokoll fra forrige møte
 • Orienteringer
 • Referatsaker
 • Anmodning om å opprette kommunekomite til TV-aksjonen 2022
 • ASVO Sirdal AS - valg av leder og styremedlemmer samt utpeking av representant til å representere Sirdal kommune ved generalforsamlingen
 • Kommunalt engangstilskudd til jordbruksforetak - kompensasjon for høy kostnadsvekst på gjødsel m.m.
 • Lister PPT - revidering av eksisterende avtale
 • Sirdal kommunes tilbakemelding på spørsmål om bedre lokale polititjenester
 • Regnskap 2021 Sirdalsvekst KF
 • Svar på søknad om støtte til Energi-festivalen 2022
 • Revisjonsberetning 2021 Sirdal kommune

Sirdal kommune er flinke til å videreformidle sine møter til publikum både direkte og i opptak. Her er et par av de ferskeste eksemplene på det:

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 24. mai 2022

Møte i kontrollutvalget 18. mai 2022