Gå til sidens hovedinnhold

Se siste nytt om koronaen

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl. 14. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i FHI vil også være til stede.

----

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge i idretten nå kan trene og konkurrere som normalt lokalt. Breddeidretten får foreløpig ingen lettelser.

Det fremgår av rådene fagmyndighetene har gitt regjeringen om idrettsaktivitet i tiden som kommer.

Der påpekes det at smittesituasjonen nasjonalt fortsatt er uforutsigbar, og at det derfor fortsatt er behov for strenge tiltak rundt idretten. Barn og unge er den gruppen det prioriteres lettelser rundt.

«Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten», skriver direktoratet.

Videre foreslås det at kamper og cuper for den samme gruppen i tiden som kommer kan arrangeres for innbyggere i kommunen, forutsatt at den lokale smittesituasjonen tillater det.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge den lokale smittesituasjonen tillater det.

For breddeidretten anbefaler direktoratet generelt sett ingen lettelser i smitteverntiltak på nåværende tidspunkt.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å vurdere å åpne for innendørstrening for breddeidretten over 20 år om to uker, forutsatt at smittesituasjonen lokalt tillater det. Helsedirektoratet sier seg enige i denne vurderingen.

Dermed vil ikke fagmyndighetene åpne for lettelser for breddeidretten i denne omgang.

Voksne over 20 år kan samtidig trene utendørs der avstand kan opprettholdes gjennom hele treningen.

Helsedirektoratet mener en lempning av skjenkebestemmelsene vil sende signal om at koronasituasjonen er i bedring og mener skjenkebegrensningen bør fortsette.

Helsedirektoratet legger i sin vurdering til grunn at vi er i en sårbar situasjon der det er avgjørende å ikke slippe opp for tidlig.

– En lempning av skjenkebestemmelsene nå ville sende signal om at situasjonen er i bedring, noe vi mener det er for tidlig å konkludere med, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.

Videre heter det at direktoratet støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om at skjenkestopp endres fra midnatt til klokken 22.

I anbefalingen skriver Helsedirektoratet at de finner det vanskelig å formulere en regulering som knytter alkoholservering til nærmere definerte spisesteder som restauranter og kafeer – og anbefaler at t kravet om matservering i forbindelse med skjenking opprettholdes.

De anbefaler samme regulering av servering av alkohol på arrangementer som på serveringssteder.