I VÅR naboby i vest, Egersund, diskuteres det heftig hvorvidt det skal være kasernert vakt på brannstasjonen. Kommunaldirektøren har sett på kostnadene og vil gjerne spare penger, slik kommunaldirektører og rådmenn gjerne alltid vil. Fra 1. januar neste år bør Eigersund gå over til vaktberedskap med dagkasernering på brannstasjonen, foreslår kommunedirektøren, som ser for seg fem heltids- og 12 deltidsmannskaper i framtida. Dette vil være «den mest økonomisk fordelaktige løsningen for kommunen», påpeker kommunalsjefen for tekniske tjenester, Jone Omdal, i sin saksutredning.

VI HAR fra tid til annen hatt den samme type debatt også i Flekkefjord, skjønt det er lenge siden nå. I dag har vi en ordning som fungerer fint og som ivaretar sikkerheten og beredskapen. Flekkefjord brannvesen har ingen planer om å slutte med døgnkasernert vakt – og bakgrunnen er enkel: Man vil utvilsomt redusere beredskapen og sikkerheten, to elementer som skal koster penger og som man må være villige til å betale for.

FLEKKEFJORD BRANN- og redningsvesen er et eget kommunalt brannvesen. I 2022 har Flekkefjord kommune budsjettert 11,4 millioner kroner til brannvesenet. I likhet med Eigersund har Flekkefjord tett trehusbebyggelse, sykehus og eldresenter som de er lovpålagt å rykke ut til innen ti minutter – såkalt «særskilte risikoobjekter». I de diskusjonene som har vært om brannvesenet, har man raskt kommet til riktig konklusjon, nemlig å beholde døgnkasernert vakt.

BRANNMANNSKAPENE GJØR i tillegg så mange andre oppgaver nå enn tidligere. I dag rykker brannvesenet ut både på helseoppdrag og på trafikkulykker. De ivaretar en svært viktig funksjon i vårt lokalsamfunn – og fortjener all den honnør de kan få, ved sitt blotte virke. Derfor bør Egersund se til Flekkefjord og innføre ordninger som tilsvarer det vi klarer oss med her, noe som innebærer døgnkontinuerlig vakt på stasjonen, riktig bare en av gangen på nattetid. Det er alltid fem på vakt.

MANNSKAPENE HAR tilpasset seg og funnet gode løsninger. Til sammen er de 8 heltidsansatte og 12 deltidsansatte i Flekkefjord. De utgjør trygghetsbasen i Flekkefjord, sammen med politi, ambulanse og sykehus.