REPPENS BAKERI as har merket de kraftige strømprisene. Regningen fra strømselskapet er skyhøy i forhold til hva de har vært vant til. Leif Reppen som har frontet strømutfordringene, forteller til Agder fredag at regjeringens strømpakke til næringslivet er en farse og neppe kan kalles strømstøtte. Vi har fra denne plass gitt vårt syn på regjeringens tafatthet og beslutningsvegring knyttet til strømstøtten. Reppens kraftige tilbakemelding til regjeringen står for seg selv og forteller noe om hvilken fortvilet situasjon mange bedrifter befinner seg i.

MANDAG LA regjeringen frem sin plan for å motvirke energikrisen og galopperende strømpriser i Norge for Stortinget som er kalt inn ekstra for å behandle saken. På Stortinget er kravene store og forventningene mange. I sin redegjørelse har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lovet en helhetlig gjennomgang av situasjonen Norge befinner seg i, tiltakene regjeringen har gjennomført, og tiltakene de kommer til å gjennomføre.

MEN TILBAKE til Reppens Bakeri. I nyhetsmeldingen som vi bragte fredag med intervju med Leif Reppen, kommer det frem at han og de øvrige eierne nå vil selge hele bakeriet. Reppen forteller at det ligger an til at hele bedriften selges til noen med større finansielle muskler i løpet av høsten. – Vi har samtaler med tre interessenter og regner med at salget er avgjort innen 1. november, forteller Reppen. Han håper at bedriften blir værende i Flekkefjord, men det finnes også interessenter som vil ta med seg oppskrifter og merkevare ut av Flekkefjord.

LA OSS håpe at bedriften får eiere som lar den bli i Flekkefjord og dermed utnytter den lokale kompetansen som finner på produksjon av potetkaker. Det er alltid en utfordring når bedrifter får nye eiere, fordi nye eiere til enhver tid leter etter synergier som tapper lokale bedrifter for oppgaver og funksjoner. Der har vi sett mange eksempler på.

MEN FOR at noen skal satse på et lokalt lefse- og potetbaker i Flekkefjord, må rammebetingelsene være i orden. I det ligger fornuftige strømpriser som gjør at man kan drive lønnsomt fra dag nummer en.