Sembsmoen svarer ikke på mine spørsmål om hvordan GT`s profeter kunne forutsi fremtiden. Historien stadfestet senere deres ord. Er det fordi han ikke kan svare på det?

Sembsmoen stirrer seg blind på Guds rettferdighet. Han ser ikke at Gud også er god og nådig og at han miskunner seg over dem som vender om fra det onde. Han ser heller ikke alle de gode og rettferdige lovene Gud ga jødene, som for eksempel matforskriftene, som handlet om hva jødene kunne spise og ikke spise, renselsesritulalene, som handlet om renslighet, de ti bud som er en god rettesnor for alle folk, lovene om jubelåret, med frihet for treller og ettergivelse av gjeld, rettsvernet for den som ved en ulykke hadde forårsaket en annens død og rettsvernet ved voldtekt. Disse lovene førte til at jødene hadde lavere spebarnsdødelighet, høyere levealder og høyere levestandard enn folkene rundt dem.

Bibelen er en åpenbaringsbok om Gud. Gud er slik Bibelen sier at han er: allestedsnærværende, allmektig, hellig, rettferdig, kjærlig, nådig, tålmodig, men også en hevner og dommer. Også i vår tid straffer samfunnet de som gjør lovbrudd, samtidig som straffen skal ha en preventiv virkning. Slik gjør også Gud det i GT. Sembsmoen reagerer på dette. Men mener han virkelig at Gud ikke skal straffe de onde?

Så kan menneskene fornekte Gud og protestere så mye de vil. Skriften sier at vi alle en dag skal bøye kne for Jesus og bekjenne at han er Herre. Da skal vi stå til regnskap for Gud med vårt liv. Bibelen sier oss hvordan det går med oss om vi forkaster hans frelse.


Med dette anser vi denne debatten for avsluttet. Mye tyder på at diskusjonspartnerne ikke kommer til noen rørende enighet.

Red