Serveringssted: Tyveri av penger og alkohol

Det er Pontis Pizza i Kvinesdal som har hatt tvilsomme gjester utenom åpningstiden.