FOR TREDJE år på rad ble høyfjellsskirennet Sesilåmi som går mellom Setesdal og Sirdal, avlyst sist lørdag. I 2020 var det villreinen som ikke kunne forstyrres. I fjor var det koronaen som satte en stopper for det tradisjonsrike skirennet. Og i år gjorde sterk vind at rennet måtte stoppes etter en time, fordi arrangøren mente det ikke var forsvarlig å sende løperne over høyfjellet. I overkant av 600 påmeldte skiløpere fikk ikke gjennomført skirennet.

I ETTERKANT av rennet spekuleres det i at dette muligens var begynnelsen på slutten for skirennet. Sesilåmi har vært arrangert hvert år siden starten i 1976, med unntak av 1979, 1995, 2010, 2013, 2020, 2021 – og nå altså i 2022. De siste årene har det vært rundt 2 000 deltakere, men til rennet i 2010, som ble avlyst på grunn av værforholdene i fjellet, var det påmeldt 2800 deltakere. Rennet i 2013 ble også avlyst bare timer før start på grunn av værforholdene.

RENNET GÅR over en strekning på 52 kilometer og høyeste punkt på løypen er 1000 meter over havet. På sosiale medier har arrangøren fått kritikk for at de ikke tok i bruk reservetraseen. Akkurat det skal ikke vi ta stilling til. For vår del er det betryggende at arrangørene tar sikkerheten såpass på alvor at de stanser et løp som kunne sette liv og helse i fare. Alle vet at arrangørene aller helst ville ha gjennomført løpet, men når forholdene blir for utfordrende, trekker de i nødbremsen.

NÅR DET er sagt ser vi at interessen for dette skirennet har vært synkende. Det at bare i overkant av 600 deltagere står på startstreken i år, vitner om at det kanskje ikke er like interessant lenger å delta. Det er synd, og vi håper at man ikke nå legger ned rennet. For å beholde de 600 som skulle ha gått årets turrennet til neste års arrangement, burde startpengene ha stått på en sperret konto til neste år, slik at de både slapp å betale nye startpenger, samtidig som man hadde en god påmeldingsbase i bunnen.

VI KRYSSER fingre for at Sesilåmi overlever den krisen løpet har gjennomgått de seneste tre årene. Som Joar Thele så treffende sa det: – Dette er det eneste skirennet i sitt slag som går over høyfjell.