ONSDAG MORGEN sprakk nyheten om at all biltrafikk på gamle Bakke bro stanses fra mandag av. Broen som er fredet og som står frem som et flott landemerke på Sira, er fra 1844. Det er et unikt byggverk og fortjener sin vernede status – så til de grader. Men slitasje og tidens tann for øvrig setter sine spor også på Bakke bro. I dag fremstår broen som usikker – og derfor har Statens vegvesen besluttet å stenge broen. Det ville vi ha akseptert for en stund, men ikke som en permanent ordning.

AT BROEN ikke tilfredsstiller kravene visste vi allerede i 2015, da vi tok opp saken etter en større reportasjeserie i VG. Den gang ble det pekt på at Bakke bro hadde store svakheter og at noe burde gjøres. Men ingenting er gjort – og broen tåleevne er sterkt redusert. I dag står det skilt på østsiden av Sira-elva, om at det er maksvekt på to tonn for biler som skal over broen – og at det bare skal ett kjøretøy om gangen ut på broen.

FOR BEBOERNE på Lende-siden innebærer dette en omkjøring på flere kilometer, via Osen bro. Heller ikke dette er noen autostradaer. Tvert imot er det en kommunal vei som trenger betydelig opprustning dersom all trafikk til og fra Lende skal ledes der.

HER MÅ veieier, nemlig fylkeskommunen, komme på banen og bevilge nødvendige midler som skal brukes til å ruste opp og forsterke den gamle Bakke bro. Her må man også kunne få midler både av vernemyndigheter og andre for å gi broen de forsterkningene som skal til for at den igjen skal gjøre samfunnsnytten. Når vi verner noe, gir det myndighetene et ekstra ansvar – og ansvaret er knyttet til å ta vare på de vernede objektene.

HER BØR man straks finne penger til opprustning av broen og ikke la dette bli en permanent situasjon. Hadde man råd til å bygge broen i 1844, skal man ha råd til å vedlikeholde den i 2019/2020.