Får ha røye som settefisk

Mattilsynet har nylig godkjent en settefisk-søknad fra Vanntun AS ved Roy Hjelleset i Gyland .