Gro Bråten er leder for opposisjonen i fylkestinget i dag, og Arbeiderpartiet har ambisjon om å kapre fylkesordførerposisjonen etter valget i 2023.

Med seg på de neste plassene får hun politisk rådgiver Kai Steffen Østensen, fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Line Kysnes Vennesland og medlem av samme komite, ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken og leder i Arendal sentrum arbeiderlag Solveig Helljesen.

Få fra vest

Det er ingen fra den helt vestre delen av Agder på topp av listen. Jan Atle Toft fra Lyngdal er på 10. plass og Sigurd Tobiassen fra Flekkefjord på 18. plass

Etter at det foreløpige listeforslaget var på høring i kommunepartiene kom det inn noen endringsforslag og forslag på nye kandidater.

Nominasjonskomiteen forsikrer at de har vurdert alle og lagt vekt på å få et balansert listeforslag i forhold til kvalifikasjoner, alder, kjønn, geografi og yrkesbakgrunn

– Etter en helhetsvurdering kom komiteen denne gang fram til et enstemmig listeforslag. På de første ni plassene er det uforandret i forhold til det første forslaget, og deretter er det noen mindre justeringer og suppleringer, opplyser fylkessekretærene i Agder Arbeiderparti i en pressemelding.

Møte i november

Nominasjonskomiteen er nå ferdig med sitt arbeid og vedlagte listeforslag er sendt ut igjen til partiorganisasjonen til endelig behandling.

De skal nå velge delegater til nominasjonsmøtet som avholdes 26. november.