Problemet, som har gjentatt seg flere ganger, skjer som oftes når det er tunnel-vask på hovedveien, og trafikanter må kjøre veien om Loga. Det er tenkt at omkjøringen slutter etter man har passert Loga, og kan derfra svinge inn igjen på hovedveien, med god skilting. Dette er derimot ikke alle klar over, og noen ender dermed opp med å kjøre videre mot Flikka. I krysset på Flikka er det ikke skiltet opp til E39, som gjør at trailere kjører seg fast i Lavollbakken.

– Jeg kan ta skylden denne gangen, det er jeg som er ansvarlig når det kommer til tunnel-vasken, som var tilfelle søndag kveld. Vi føler at skiltingen var god nok på Loga, men hvis man ikke ser skiltene der ender man fort opp i Lavollbakken, på grunn av manglende skilting i krysset på Flikka, sier rådgiver for drift og vedlikehold i Agder fylkeskommune, Per Magne Hindersland til Agder.

Midlertidige kryss

Hindersland er klar over at dette har skjedd tidligere, og skal sette opp midlertidige skilt i krysset på Flikka også, ved fremtidige tunnel-vasker. Han mener selv at bedre skilting i krysset på Flikka høres naturlig ut, og forklarer at fylkeskommunen nå vurderer om krysset skal skiltes bedre.

– Det har vært vurderinger, men jeg vet ikke om det har kommet noe lenger, de holder i hvert fall på med den saken, forklarer Hindersland.

19,5 meter vogntog på grusveien?

8. november 2021 fikk Agder fylkeskommune tilsendt en henvendelse angående skilting av vekt- og lengdebegrensning på fylkesvei 4152, ved Lavollbakken i Flekkefjord kommune. I lys av denne henvendelsen svarer de at det er Statens vegvesen som har skiltmyndighet for offentlige trafikkskilt på fylkesvei og at Agder fylkeskommune derfor skal vurdere om det er behov for ytterligere skilting på den aktuelle strekningen.

Dersom dette er tilfelle vil en anmodning om skilting sendes til Statens vegvesen for en endelig avgjørelse. I svaret påpeker de også at det er fører av kjøretøyet som har ansvar for at bruken av kjøretøyet er i tråd med de begrensninger som gjelder vegen det kjøres på. Ut fra veilisten så har strekningen Flikka til Eide på fylkesvei 4152 en største tillatt totalvekt på opptil 28 tonn avhengig av kjøretøy- eller vogntogtype. Kjøretøybredde er begrenset til 2,4 meter og største tillatte vogntoglengde er 19,50 meter.