Skolene er positive til nye læreplaner: - Elevene vil få mer dybdelæring

Fra høsten 2020 er det helt nye læreplaner som gjelder for skolene. Færre læringsmål er kanskje den viktigste endringen, men lokale rektorer er ikke bekymret for at det skal gi mindre læring.