Sira har årets «Gleding-barnehage»

 Sira barnehage har vi i flere år hatt «gleding» i fokus.