Gå til sidens hovedinnhold

Sira Kvina kraftselskap og utflagging av arbeidsplasser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sira Kvina kraftselskap er et selskap med fire eiere, disse har et delt ansvar. Det er Lyse Produksjon AS 41,1%, Statkraft Energi AS 32,1%, Skagerak Kraft AS 14,6% og Agder Energi Produksjon AS 12,2%. Disse 4 eierne drifter Sira Kvina kraftselskap og fordeler driftsutgifter og inntekter etter eierandelene sine.

Sira Kvina kraftselskap har gjennom utbyggingen av Sira og Kvina vassdragene gitt ufattelige mengder med fornybar energi. Økonomisk velstand til lokal og storsamfunnet. Sira Kvina kraftselskap er etter min mening et av Norges beste og mest lønnsomme kraftselskap.

Nå vil administrasjonen i Sira Kvina kraftselskap med sine respektive eiere begynne å «flagge» ut noe av sin virksomhet. Så som renhold, transport, gartner og kran/løfteinnretninger. Personlig kjenner jeg de fleste som jobber inn under disse avdelingene. Alle utfører viktige jobber og kraftselskapet er avhengig av at dette arbeidet blir utført.

Sira Kvina kraftselskap er best tjent med å ha gode og trygge arbeidsplasser, medarbeidere der tillit til hverandre i hele organisasjonen er et nøkkelord.

Sira Kvina kraftselskap som «forvalter naturens krefter» fra de to store elvene Sira og Kvina, må tilstrebe å gi tilbake i form av arbeidsplasser, til de omkringliggende lokalsamfunn som har ofret mest for denne utbyggingen.

Jeg vil gi ros til ordførere og andre i Sirdal, Kvinesdal, Sandnes og Stavanger, kommuner som har ytret seg positivt til viktigheten av trygge og gode arbeidsplasser og nei til outsourcing. Det samme har også Kvinesdal kjemiske fagforening og LO Lister gjort.

Min arbeidsplass i nærmer 40 år har vært et fantastisk selskap, Sira Kvina kraftselskap!