Rensker opp for pumpekraftverk

Duge kraftverk har mulighet for pumpedrift hvor vann fra Gravatn-Valevatn-magasinet kan pumpes opp i Svartevatn-magasinet slik at Sira-Kvina kan lagre vann for kraftproduksjon. NVE har tillatt at det gjøres forbedringer av dette.