Støtte på dynamitt og tenner fra 1970

Under arbeid med utbedring av Solhom kraftverk ved Nesjen dukket det plutselig opp eksplosive varer fra forrige gang det ble skutt ut tunnel.