Gjenbruks- og ombruksbedriften ASVO skal stå for den daglige betjeningen av stasjonen. De som har søppel kan kjøre direkte til kontainerne og kvitte seg med søppel i riktig kontainer. Søpla registreres på boligadresse alt etter hvilket abonnement man har. Næringsdrivende må kjøre inn på egen vekt før tømming og betale etter vekt. Etter flere runder med vurdering av områder, ble nabotomta til ASVO valgt. Byggleder har vært Roald Larsen i IRS som valgte å følge prosjektet i Sirdal til veis ende før han går over i pensjonistenes rekker. Han fikk en hagestol som takk for innsatsen.

Daglig leder på ASVO, Sølvi Manneråk, ser med spenning på det nye tilbudet: – Det er nytt for oss. Vår rolle er å betjene stasjonen. Nå har vi ny stasjon med nye muligheter. Målet er riktig sortering av søppel. Miljøstasjonen er et samarbeid mellom IRS Miljø, teknisk etat i kommunen og ASV0. Vi står foran en utvidelse med bytterom og garasje for gjenbruk. Vi får på flere måter en ny tid nå, poengterer Sølvi Manneråk.

På åpningen fikk de fremmøtte demonstrert kjøremønsteret inn i den nye stasjonen der det er lett å kjøre med henger. Videre fikk de som ville, prøve seg på riktig søppelsortering.

Lokale ildsjeler

Det er en kjent sak langt utover Sirdals grenser at det er ivrige søppelplukkere som i privat regi har rensket skråninger og veikanter i flere år. Eva Tennfjord, som sammen med Eva Snarli, Kate Hovenden Tjomlid og Steinar Tjomlid, utgjør fire av de mest søppel-engasjerte, lurte på hvordan Tonstad hadde sett ut uten den private søppelplukkingen. Kate fortalte at de bare i år har plukket 150 poser. De fire fikk ekstra takk og gave for god innsats som alle håper vil fortsette.

– Dette er en drømmedag i riktig retning at vi er kommet så langt, sier Eva Tennfjord. Dessverre er det en del som ikke bryr seg. Noen flere søppelkorger langs veier og steder på Tonstad, vil nok hjelpe. Vi må fremdeles plukke søppel for å holde Sirdal ren. Tenk om alle gjør en liten ekstra innsats. Det vil kanskje være avgjørende for å nå målet, fremholder de ivrige søppelplukkerne.

Sirdal har nå fått en ordning som ligner den Flekkefjord og Lund kommune har.