Bruker dieselkraft til energidagen

Vannkraftkommunen fremfor noen må ty til dieselkraft på energidagen.