Økonomisjefen i Sirdal sier opp

Økonomisjefen i Sirdal, Inge Alfsvåg, har varslet oppsigelse av sin stilling.