Omsorgsboliger billigere enn antatt

Sirdal kommunes nye omsorgsboliger stod ferdige i juni i år. Mot normalen så ble de langt billigere enn budsjettert.