-Skikkelig skuffelse

Rolf Marthon Hompland må skuffet erkjenne at Sirdal Krf gjorde et dårlig valg. Han tror partiet ikke har nådd ut med politikken sin, i et vanskelig politisk klima.