Sirdal opplevde den aller kraftigste økningen i trafikk i mobiltrafikk etter hytteforbud

Mobiltrafikken i Sirdal gikk opp med over 1300 prosent (!) da folk fikk lov til å dra på hyttene sine igjen.