Grunnet store nedbørsmengder i form av tung, våt snø og vind er det er langvarigstrømbrudd i Øvre Sirdal (fra Handeland og nordover). Fiberforbindelse er også revet av flere steder.

Øvre Sirdal fra Handeland og nordover er uten strøm og teledekning i form av telefon og mobiltelefon. Nødnettet til nødetatene er ute av drift. Det er vanskelig å varsle nødetater ved hendelser.

Vann- og avløpsanleggene er uten strøm. Kapasiteten i høydebassengene vil ikke vare lenge om mange fritidsinnbyggere kommer til Sirdal nå, fredag ettermiddag.

Agder Energi nett driver feilsøking og retting av feil. Det er mange brudd og feil som skal rettes og det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

Sirdal kommune oppfordrer fritidsinnbyggere utenfor Sirdal om ikke å dra opp til Øvre Sirdal før feilene på strømnettet er bekreftet rettet.

Følg med på Agder Energi Netts hjemmeside www.aenett.no for status for feil i strømnettet.

Situasjonen i Øvre Sirdal følges tett av kommunens beredskapsledelse og Statsforvalteren i Agder med andre beredskapsaktører.

Fredag ettermiddag sendte også politiet ut en pressemelding, hvor de ber folk holde seg hjemme.

- Øvre Sirdal er nå uten telekommunikasjon og nødnett. Dette betyr at det vil være vanskelig å varsle nødetater ved en alvorlig hendelse. Av hensyn til egen sikkerhet ber vi derfor folk om å respektere oppfordringen om å holde seg hjemme inntil kommunen kommer med ny informasjon, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim til Aftenbladet.

Skredfarevurdering

Uværet torsdag varer også inn i første del av fredagen. Første del av fredag vil det være fare for store naturlig utløste skred. Skredfaren er størst sør i regionen, som Sirdal og Hunnedalen. I fjellsider vendt mot nordvest til nordøst vil det fortsette å laste inn med vindtransportert snø og naturlige utløste store skred kan ventes der det legger seg opp mest snø. Det er vedvarende svake lag under fokksnøen og det er mulig at vekten av fersk fokksnø kan føre til at det løsner skred på disse lagene. Når uværet avtar vil snøen gradvis stabiliseres og sannsynligheten for naturlig utløste skred avtar.

Hunnedalen er åpnet etter uværet

Fylkesvei 450 gjennom Hunnedalen åpnet fredag kveld klokka 1930.

Brøytemannskapene i Mesta AS har ryddet på Rogalandssida av grensa og Risa AS på Agdersida.

- Brøytingen er ferdig og forholdene er gode nok til å åpne veien. Vi ber folk ta hensyn og kjøre forsiktig, sier byggeleder Tor Gabrielsen i Rogaland fylkeskommune.

I kveld melder Yr.no om snøvær, frisk bris fra vest og minus 1 grad i Hunnedalen.

Fylkesvei 450 har vært stengt på grunn av uvær siden 17.30 torsdag.