Trioen som består av flyktningekoordinator Kim Lara Koopmann, frivillig koordinator for barn og unge Mariann Moen og koordinator for voksne og eldre Ulla Markussen, føler at de ikke når skikkelig ut med budskap om at det trenges flere til frivillig arbeid i Sirdal. Det gjelder ikke bare til flyktninger, men til alle. Mange i Sirdal trenger litt ekstra hjelp, og behovet vil øke når Sirdal skal ta imot flere flyktninger fra Ukraina om kort tid.

– Behovet er der hele tiden. Vi må få bedre gang på dette i Sirdal. Vi må bygge opp det frivillige arbeidet, alle best bør vi få en frivillighetssentral. Om vi ikke går inn på frivillighetskontrakter som de for eksempel har gjort i Kvinesdal, må vi som skal koordinere frivillighetsarbeidet, bli mer synlige, poengterer de tre som fronter arbeidet.

Koordinattrioen vet utmerket at det må litt innsats til. Nordmenn er kanskje litt reserverte overfor mennesker fra andre kulturer. Et lite «hei» kan bety så mye. De ønsker at alle skal kjenne seg inkludert i Sirdal.

Info-folder

– Vi har sendt ut en folder med info, men responsen har ikke vært imponerende. Sirdalskameratene og flere andre i lag og foreninger har hjulpet oss, men vi trenger faktisk flere engasjerte mennesker. Kanskje vi ikke har fått pekt på behovet opp skikkelig. Det vi gjør kjent nå gjennom Agder er ikke noen kritikk av alt det positive som skjer i kommune. Folk er opptatt, alle har sine interesser. Vi spør likevel: Hva kan Du bidra med. Vi trenger folk til mye, det er oppgaver for alle aldersgrupper. Det dreier seg om enkle oppgaver som å handle, kanskje gå tur, ta en biltur, prøve å få tilknytning til det pulserende livet i Sirdal.

– Det må være noe folk har lyst til å være med på, ikke noe som de gruer seg til. Bidraget med aktiviteter må i stor grad gå ut fra egne premisser. Frivillighet, ikke tvang!

– Vi vet det er mange gode personer som frivillig vil hjelpe, men de har liksom ikke fått noe utgangspunkt, og så har kanskje tanken dødd ut eller glemt. Vi går en sommer i møte og vi vil gjerne komme i gang. Vi bør ikke vente til sommeren er over. Nå håper vi på mange interesserte som leser om behovet.

Heimesommer i Sirdal

– Sirdal lanserer jo «Heimesommer i Sirdal» i år. Det er virkelig bra! Her skal være ulike arrangementer, som for eksempel energifestivalen i juni. I juli er det planlagt familiedag med Sirdalskameratene, kommunen og Blå Kors. Hva kan DU bidra med? Kanskje spørre noen om å være med? Vi vet at den del ble satt på vent på grunn av koronaen. Nå gjelder det å få litt mer i gang igjen.

– I dalen er mange fine tilbud som flere kan benytte. Vi tror noen må få et lite «puff» for å komme i gang. Vi håper flere ser hvor viktig det er å få flere av innbyggerne med på noe, at de kjenner seg inkludert. Det er ofte ikke mye som skal til. Utlendinger ser kulturforskjellen, nordmenn er ofte litt tause. Flyktninger forventer gjerne at noen tar kontakt, først med et hei, et smil og en liten prat. Slik kan mange innlemmes i fellesskapet.

– Vi vet at det er ulike tiltak på gang. Ungdomsskolen har jo et flott valgfag: Innsats for andre. Slikt ønsker vi skal fortsette å inkludere flere. Det er også planer om en «snakkekafé» i Sigbjørn K. huset på Tonstad. Kan man få med noen dit? Det er noe som kan slå positivt ut.

– Vi kan begynne nå. Det kreves ikke mer enn at du er en støttespiller til mennesker som bor her. Behovet vil øke når flyktningene kommer. Viktigste er å komme i gang og imøtekomme andre menneskers behov. Vi vet sirdøler liker å ta et tak for andre, gjøre en innsats. Selv om vi ønsker en etablert frivillighetssentral, må vi ikke bare sitt og vente. Det er nok av gjøremål. Det er bare å ta kontakt. Dette er en utfordring mange i Sirdal kan mestre. Små ting og stor ting, alt er like viktig, presiserer Mariann, Ulla og Kim Lara.

I folderen de sendte ut, ble det pekt på forslag. Kanskje flere trodde det var mest fokus på flytninger, som jo er viktig med tanke på praktisk hjelp, hverdags-tolk, være fadder, drive veiledning. Vi konkretiserte også på lag, foreninger og organisasjon, bedrifter. Uansett gjelder det praktisk hjelp som rydding på lager, klargjøring av bolig, bruk av klær, leker, annet utstyr, fritidsaktiviteter sommeraktiviteter, snakkekafe, følgetjeneste, hjelp på skole – leksehjelp, fadder, mentor.

Det mangler så visst ikke på oppgaver, men det trengs frivillig innsats for andre.

– Sammen står vi sterke, hilser ledertrioen som tror på bedre tider, ikke minst for den som yter hjelp. Det fører mye godt med å stå på for andre.

I Kvinesdal ble kontrakt skrevet. I Sirdal er ikke konkrete planer om dette, men i første omgang et villig hjerte og villige hender som vil gjøre noe for andre.