Dette har vi advart mot hele tiden!

Etter at rådmannen i Sirdal hadde lagt fram sitt forslag til økonomiplan for 2020-2023 var kommunens nye ordfører oppgitt.