Ønsker flere frivillige

Frivillighetstjenesten i Sirdal står overfor et lederskifte. Både ny og gammel leder oppfordrer sirdølene til å være med i frivillighetsarbeidet.