Politisk samling i Sirdal

Etter en uke med samtaler har partiene i Sirdal fått til det som har vært et uttalt mål - alle skal med.