Brygger opp til politisk høststorm i Sirdal

Et vedtatt innsparingstiltak på syv millioner kroner i pleie og omsorg blir nå forsøkt stanset av Arbeiderpartiet i Sirdal.