Ap med 40,5 % i Sirdal

Arbeiderpartiet i Sirdal gjør et kjempevalg. De foreløpige tallene viser 40,5 % oppslutning.