Perspektiv over gardsbesøk i Sirdal

Av

Sirdal Bondelag er kåra som eit av dei aktivaste lag i landet. Dette følgjer leiar Tor Arne Liland opp med å innby 3. klassingar og dei eldre til gards.