Samarbeidet mellom Sparebanken Sør og friluftsrådene i området startet i 2021, og banken har lovet å dele ut 1 million kroner hvert år i tre år. Det er Midt-Agder Friluftsråd som administrerer prosjektet, og søknadsfristen for 2023, som er siste året med ordningen, er 1. mars.

Friluftsliv har siden 2020 blitt mer og mer populært i Norge og Midt-Agder friluftsråd merker økt pågang. Initiativet fra Sparebanken Sør møtes med glede av friluftsrådene.

– Vi omringes av flott natur og tilskuddene har allerede løftet og tilgjengeliggjort mange turstier. Og nå er det nye muligheter, sier Christian Landmark, daglig leder i Lister Friluftsråd.

Å være ute i naturen har positive effekter på helse og humør. Friluftsrådene ønsker å bidra til at flere kan få oppleve denne gleden, noe Sparebanken Sør nå for tredje året har vært med å støtte.

– Vi vil bidra til at folk kommer seg ut i nærmiljøet, og får fine og friske opplevelser. Vår landsdel skal være et godt sted å bo, og friluftsrådene gjør et kjempeflott arbeid for dette, sier Lena Larsen Fidje, banksjef i Sparebanken Sør.

Lag og foreninger kan søke om midler på nettsidene til Sparebanken Sør.