NÅ HASTER det. Bare noen uker før søknadsfristen går ut, er det lagt inn et ekstra gir for å skape blest omkring restaurant- og matfag. I fjor var det bare seks søkere til utdanningstilbudet. Håpet er å skape større interesse i år, blant annet gjennom å invitere unge kokkespirer til å forsøke seg på kjøkkenet, på distriktets utesteder. Det vil være trist hvis vi skulle miste fagutdannelsen her vest, uansett om selve skoletilbudet blir i Flekkefjord eller Kvinesdal.

FOR HER gjelder det å slå et slag for fagutdannelsen. I mange år har kokkelinjen vært en viktig utdannelsesplass for vordende kjøkkensjefer og kokker. Mange habile kokker har startet sin utdannelse i Kvinesdal. I forrige uke ble elever fra Flekkefjord ungdomsskole og andre ungdomsskoler i distriktet invitert til kokkekamp. De skulle lage mat til et spesialinvitert publikum.

FORHÅPENTLIGVIS FIKK elevene blod på tann. Forhåpentligvis blir det en langt større søkere til utdannelsen her vest i denne omgang enn det var for ett år siden. Restauranter og hoteller i vår region har stilt seg i spissen for å hjelpe elever som velger denne type utdannelse, blant annet til lærlingplasser. Dersom fylkespolitikerne ser at interessen for linjen her vest er svakere enn man aksepterer, forsvinner utdannelsen til Mandal. Og da kommer den neppe tilbake.

NÅR SØKNADSFRISTEN for videregående utdanning snart går ut, er det vårt håp at mange unge kokkespirer søker seg til den lokale videregående skolen for å dyrke matfaget. Vi har gjennom de seneste mange år hatt større interesse for kokkefaget, ikke minst gjennom forskjellige konkurranse på Tv-kanaler, der mat har stått i fokus.

OFFENSIVEN I forrige uke var en glimrende måte å markedsføre studietilbudet på. Det skapte en blest om tilbudet man ikke har sett før. Riktignok har man ikke mer enn tiden og veien, men nå gjelder det å bruke de siste ukene før søknadsfristen til å snakke varmt om studietilbudet som vi så gjerne vil beholde, men som vi skjønner kan forsvinne dersom ikke det er nok søkere til studieplassene.