«Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytten»

Av
DEL

MeningerFra en stastminister eller barnehagetante? Den sosialistiske folkesjela elsker moralisering og forbud, som rammer de andre, de onde, dumme, egoistiske. Erna har samlet folket, 9 av 10 bifaller ifølge en meningsmåling. Vi står samlet mot hyttefolket.

Oss andre etterlyser det rasjonelle i nødvendigheten eller effekten av hytteforbudet, påpeker at det snarere virker mot sin hensikt.

Hytteforbudet er basert på sviktende forutsetninger som skulle være:

  1. syke blir ikke hentet/behandlet
  2. økt smittefare

Angående 1) - sykdomsforløpet for en koronasmittet starter ikke akutt. Han har tid til å gjøre det han finner riktigst for seg selv og sine nærmeste som eksempelvis å komme seg hjem. Alternativet kan best være å bli der du er for ikke å smitte andre. Når/hvis det drar seg skikkelig til så vil oss gamlinger ikke bli hentet/behandlet uansett.

Angående 2) - Hyttefolket smitter færre på hytta enn skulle de være hjemme i byer og tettsteder. Det skal være det totalt antall smittede som teller, denne utflatingen av kurven, du får presentert på TV, for å takle kapasitetsproblemet.

Da må våre 438.000 fritidsboliger brukes som en ressurs til å bekjempe korona. Med spesielle unntak så bør hyttefolket fritt kunne dra til sine hytter. For ytterligere å begrense smittefaren kan hyttefolket settes i karantene med samme regler for karantene som ellers gjelder bortsett fra at varigheten er så lenge de er på hytta. De må ta med seg den maten og annet de trenger. Skal de handle må det skje gjennom fastboende, slik vi ser tjenester poppe opp for den mere vanskeligstilte lokalbefolkningen.

Hyttekommuners nidkjærhet for hytteforbudet er egoisme og kynisme kamuflert som prektighet. I Sirdal kommune er ett liv i Sirdal mer verdt enn to liv i Stavanger.

I mellomtiden må vi rette oss etter de påbud og forbud myndighetene kommer med. Vi får bare håpe at disse i det lengste er basert på fornuft. Da vil de bli respektert til felles beste også når/hvis det virkelig kommer til stykket.

PS - Hytteforbudet rammer ikke meg, altså ingen egeninteresse.

Artikkeltags