Skal vi betale?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det burde være unødvendig å bruke ytterligere tid på denne saken, men når formannskapets medlemmer fremsetter unøyaktigheter så må en få komme med presiseringer. Gjennom en del år har det vært gjort henvendelser fra flere til bl.a. kommunen, om å pusse opp gravstøtten til Korsvig Rasmussen. Kommunen har hittil ikke gjort noe med henvendelsene, og vært lite på ballen dessverre.

Da undertegnede fikk se støtten og dens tilstand ble det gitt beskjed om at veteranavdelingen ville ta på seg ansvaret med å sette denne i stand umiddelbart. At kommunen ikke ville ha noe med dette å gjøre, fant en noe urimelig, spesielt mtp Korsvig Rasmussens innsats og offer samt markeringen ifb med frigjøringen.

Det er jubileumsår og 75 år siden frigjøringen og kommunen har ikke akkurat vært framoverlent mtp å markere dette. Ved utgivelsen av minnemynt og markering på Helle i forbindelse med Gunvald Tomstads innsats under krigen, var det dessverre ingen offisielle representanter fra kommunen, til tross for at arrangementet var gjort kjent flere måneder i forveien.

Det ble kommunisert herfra at det skulle gis beskjed til familien slik at de var informert når det gjaldt oppussingen av gravstøtten. Det er derfor ikke riktig at man har tatt seg til rette slik formannskapsmedlemmet fra Ap uttaler. Gravstøtten ble pusset opp på en liten uke, og resultatet ble bra. Familien er veldig godt fornøyd etter hva en forstår.

Veteranene har betalt fakturaen selv, men vi har blitt oppfordret av flere om å søke om kommunen ville dekke dette, da mange mente at oppussingen av gravstøtten burde være et kommunalt ansvar. Korsvig Rasmussen var en svært sentral person innen oppbygningen av motstandsarbeidet på Sørlandet som igjen hadde stor betydning av landets etterretningsarbeid, som ble styrt fra England.

Undertegnede er ingen politiker eller byråkrat og har heller ingen intensjon om å bli det, så søknad ble sendt i god tro om at dette var en enkel sak. Rutinene for slikt har man ingen og lite kunnskap om. Om dette var en kardinalfeil så burde noen sendt denne tilbake og informert om at dette ikke var riktig rekkefølge. Hadde en visst at søknaden ville medføre et helsidesoppslag i Agder med uttalelser som kanskje ikke hører hjemme i offentligheten, så hadde en ikke sendt søknad om støtte. Tenk å lage så mye ståhei for 5000 kroner. Heldigvis er andre Listerkommuner noe mer fremoverlente og positive til veteranarbeidet og vår innsats enn det kan se ut som er tilfellet her.

Undertegnede har også vært den som i lang tid har forsøkt å få Korsvig Rasmussens navn på minnestøtten, dog uten hell. Det burde være en smal sak å finne ut av eventuelle krav om få navnet på støtten om det finnes. Korsvig Rasmussens navn hører til på støtten, like mye som de andre som står der. Det er udiskuterbart.

Når det gjelder minnemynt og middag så rettet undertegnede et forslag om en felles markering til ordfører i Lyngdal som også leder ordførerutvalget. Ordfører Kristensen er positivt innstilt til veteranarbeid og ville lufte forslaget på møtet med de andre ordførerne, tilsvaret var at dette var positivt men kommunene måtte ta dette opp lokalt. Det er IKKE sendt søknad i ettertid slik det synes å framstå i Agders referat og uttalelse fra ordføreren. Det er faktisk ikke sendt søknad i det hele tatt fordi vi ikke enda vet om det blir noe arrangement den 24.10.20 pga. koronaviruset.

Send leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags