Avisen Dag og Tid kunne 14. august melde at Statistisk sentralbyrå nektet å publisere forskning fra den anerkjente statistikeren John K. Dragsvik med to andre har foretatt en grundig undersøkelse av historisk data for klimavariasjoner. Hensikten var å se om det har vært noen systematisk endring i temperaturen siste 60 år.

Noe slik kunne de ikke påvise og oppvarmingen kan derfor ha vært naturlig. Dragsvik har lenge vært ansatt i SSB. Det som nå foregår er en politisk styring av statistikerne hvor publisering underordnes regjeringens behov for politisk korrekt statistikk.

Dragsvik sier til journalist John Hustad: Dermed fann vi altså ikke at temperaturen i etterkrigstida var systematisk eller avveik frå temperatur oppgangen i etterkrigstida var systematisk eller avveik frå temperatursvingninger de siste 300 åra.

Begrunnelsen fra ledelsen i SSB var at Dragsvik ikke var klimaforsker. Man må ikke være klimaforsker for å utføre statistiske analyser av klimadata. SSB gjør slike analyser av data innen skole, medisin, energi, innvandring osv. uten å være forskere med spesialkompetanse på de enkelte områder. Det er etter min mening en skandale at vi har slike ledere i SSB. De ansatte i SSB ufører et viktig arbeid som jeg har stor tillit til, men vi kan ikke ha en ledelse som blander politikk inn i statistikk.

Heldigvis får Dragsvik publisert forskningen i et internasjonalt anerkjent tidsskrift som ikke har like stor angst for de kreftene her hjemme som vil avskaffe ytringsfriheten for akademikere som våger seg frempå med uønskede forskningsresultater.