Seks med millionformue

Vi har tatt en kikk på politikerne som styrer Kvinesdal kommune.