Seks politikere med millionformue

Seks av de totalt 21 representantene i Lund kommunestyre har en formue på over millionen.