Rådmennene har til salt i grøten

Det er store lønnsforskjeller mellom ledere og vanlig ansatte i kommune-Norge. I 2017 tjente landets rådmenn dobbelt så mye som snittet ellers blant kommuneansatte.